wz

Zobrazená je podstránka /40wpushpull.php


Elektrónkové zosilňovače ako aj ostatné elktrónkové zariadenia pre svoju činnosť potrebujú vysoké životu nebezpečné napájacie napätie, preto túto skutočnosť majte stále na vedomí. Ak nemate k tejto téme dostatočné vedomosťi, v žiadnom prípade nepokúšajte sa zostrojením takýchto zariadení!


Fotky od Bruna

Koncový zosilňovač s EL34 - ultralineárne zapojenie

Zdoj literatúry: Praktická elektronika A Radio 3-99.

Na zhotovonie zosilňovača ma viedla základná koncepcia zapojenia, čo vidíme na obrázku (obr 1. malý počet súčiastok, žiadné nastavovacie prvky, jednoduchosť). Maximálny odobraťelný výkon zosilňovača je 100W, pri napájacom napätí 800V, ale len v triede B. ktorá je úplne nevhodná na kvalitné zosilnenie hudby. Uplatňuje sa len pri gitarových kombach. Pri napájacom napätí 350V výstupný výkon je okolo 40W.
Koncové elektrónky pracujú do určitej miery v triede A, sú stále otvorené a majú vysokú hodnotu kludového prúdu cca 70mA. Zapojenie je veľmi jednoduché, nepotrebuje zvláštný komentár, neobsahuje korekčné obvody, napriek tomu má veľmi dobré vlastnosti.
Budič koncového stupňa, a zároveň ako invertor, pracuje dvojitá trioda ECC83, čo som zamenil na triodu ECC803.(Elektrónka ECC803 zosilňuje viac, a je spolahlivejšia) Elektrónka 2x EL34 pracuje ako dvojčinný (Push-Pull) koncový stupeň. Predpätia riadiacich mriežok koncových elektrónok je automatická a má tú výhodu, že po výmene elektrónok nevyžaduje nejaké nastavenia. Veľkú linearitu stupňa zabezpečuje výstupný transformátor ktorému sú pripojené elktrónky ultralineárne.
Vstupný signál je odobraný cez oddelovací kondenzátor C1. Po zosilovaní je cez kondenzátor C3, je signál privedený na prvú mriežku prvej výkonovej elektrónky E2. Väzbou cez katódy je signál privedený na druhú triodu E1b, ktorá pracuje ako invertor, a odtial na prvú mriežku druhej výkonovej elektrónky E3.
Elektrónky E2 - E3 tvoria dvojčinný koncový stupeň s budením do výstupného transformátora Tr2. Indukčnou väzbou cez sekundárne vinutie sa pripojuje reproduktor Re.
Všetky použité odpory sú na zaťaženie 1W okrem odporov R11 - R12, ktoré sú dimenzované na 10W. (alebo 2ks 680j/5w spojené paralelne)
Kondenzátory C3 - C4 sú na napätie 630V. Kondenzátory C6 - C7 stačí na napätie 63V.


Obr.1

EL34PP

Napájací čásť zosilňovača


zdroj

Zapojenie napájacieho zdroja je veľmi jednoduché.
Z prvého sekundárneho vinutia transformátora Tr1, sa po usmernení D1 a filtračného kondenzátora C8, resp. C9 sa získáva napájacie napätie pre anódy elektróniek. Z druhého sekundárneho vinutia je napojené žhavenie ich katod. Všetky vinutia sú istené poiskami.


Úplná, už upravená schéma


EL34 full amplifier

Konštrukcia

Zatiaľ len tolko som vedel dať dohromady ...

EL34

 Horná krytka
horná krytka


Druhá overená verzia + plošné spoje

Klikni na obrázok pre zväčšenie.

EL34 schéma

Meranie oscilografom pri fr. 1KHz sinus, pri výkone cca. 10W.
Klikni na obrázok pre zväčšenie.Klikni na obrázok pre zväčšenie.

EL34 plosný spoj

Plosný spoj na stiahnutie (klik - potom uložiť obrázok ako...)

EL34 plosný spoj

Indikátor vyladenia.

EL34psi

O tomto zosilňovači fotky mi poslal Bruno
Klikni na orbrázok pre zväčšenie.

obrázky od Bruna obrázky od Bruna obrázky od Bruna obrázky od Bruna


Predzosilňovače

Keďže citlivosť hore uvedeného koncového stupňa (obr. 1) je dosť malá, môže sa dobre hodiť zapojenie s elektrónkou EF86. Je to antimikrofónna pentóda používaná ako predzosilňovač s velkou citlivosťou. Zapojenie nie je zložité, nepotrebuje kommentár. Spínačom S1 sa dá zmeniť citlivosť predzosilňovača. Zapojenie sa môže používať aj ako gitarový, alebo mikrofónny predzosilňovač. (EF86 sa dá poprípade zameniť aj na EF80, atď)

elektrónkový predzosilňovač

Triódové zapojenie predzosilňovača s elektrónkou ECC83, ECC81, ECC802-803 atď.

elektrónkový predzosilňovač

Predzosilňovač s korekčným obvodom.

elektrónkový predzosilňovač s korekciou


Zhotovenie sieťového transformátora

Asi najťažšie pre nás bude zhotovenie transformátorov zosilňovača, a to hlavne výstupného. Výpočet sieťového transformátora nebudem hľbšie rozoberať, pretože jeho výpočet nájdete v menu spolu s výstupným. Moju verziu je vidno na obrázku, ale lepšie sú tzv. toroidné, majú nižšiu stratu atď. Prierez jádra je 16cm2, typ plechu je EI, avšak prierez jádra môže byť večší. Potom je však treba nanovo prepočítať závity na jednotlivé vinutie. Vinutia sú navzájom izolované transformátorovým papierom, a nakoniec impegrované lakom. ( Pre stereo verziu treba zvišiť prierez jádra aspoň na 20cm2.)

Sieťové trafo

Zhotovenie výstupného transformátora

Výstupný transformátor je ale trošku tvrdší oriešok. Normálne transformátorové plechy nie sú čo najlepšie, no v najhoršom prípade môžu sa použivať. Nebude mať zosilovač horšie vlastnosti ako tranzistorový ekvivalent. (raz ako výstupný trafo som použil primárne vinutie 2x110V obyčajného sieťového transformátora, lebo len toto som mal poruke a fungovalo to) Najlepšie sú plechy s obsahom kremíka okolo 4%, a čím staršie tým lepšie.


Navíjanie výstupného transformátora je dosť pracné. Prierez jádra je 17cm2, a teleso cievky je rozdelené na 2 sekcie A, B.   C - je celá šírka telesa cievky (vinutia N1, N2, N3 a N4). Ja som to navíjal cca 9 hodín, a na obrázku je vidno spôsob navíjania. Verte tomu, že nie je to vôbec zložité. Vinutia transformátora sú navzájom izolované s transformátorovým papierom. Pri navíjaní príslušné vývody cievok označíme samolepiacím papierom na ktoré napíšeme ich parametry (koniec - začiatok, čislo vinutia atď).

Takže:
  1.) Najprv sa navinie vinutie N1, (35 závitov) po celej šírke telesa cievky C
  2.) Nasleduje vinutie N5 (380 závitov) na sektor A
  3.) Teraz pootočíme cievku o uhol 180st. a navinieme vinutie N8 na sektor B
  4.) Cievku pootočíme naspäť, a nasleduje vinutie N2 po celej širke telesa cievky
  5.) Nasleduje vinutie N6 na sektor B
  6.) Pootočíme cievku o uhol 180 st., a pokračujeme ďalej podľa obrázku

Po poskladaní výstupného transformátora skontrolujeme všetky vinutia cievky následovne. Na 8 ohmový výstup pripojíme cca 6-9V AC napätie a pozorujeme velikosť AC napätia na vinutiach N5, N6, N7, N8, N9 a N10. Keď sme postupovali pri navíjaní správne, mali by sme namerať rovnaké AC hodnoty. Nakoniec vinutia N5, N6, N7, N8, N9 a N10 pospájame podľa pokynoch na obrázku.
Čaká nás len už napojenie transformátora k zosilňovaču.


Oživenie zosilňovača

Konštrukciu zosilovňača neuvádzam, pretože z hľadiska mechanického usporiadania je celá rada (Google). Pre jednoduchosť som zvolil vzdušnú koštrukciu. Jeho výhoda spočíva v tom, že lahko sa dá modifikovať podla potreby. Na plošný spoj som umiestnil len pasivné súčiastky, ako odpory a kondenzátory.
Oživenie zosilňovača by nemalo robiť nejaké problémy, pretože neobsahuje nejaké nastavovacie prvky. Najprv skontrolujme zdroj napätia, či dodá požiadané napätia. Keď nie, tak skontrolujme či sme nerobili nejakú chybu. (studený spoj, vadný - vysušený filtračný kondenzátor). Potom pripojíme zdroj napätia na anódach a na mriežkách elektróniek, a ešte raz zmeriame napätia na ich vývodoch (elektrónky zatiaľ nie sú zasunuté do objímok!). Keď je všetko v poriadku, zasunieme elektrónky, a na vstup pripojíme nejaký zdroj signálu.
Sekundárne vinutie výstupného transformátora zaťažíme aspoň s odporom 4-8R na 10W. Pripojenie reproduktora neodporúčam, lebo môže sa stať že zosilovač sa prebudí ( namiesto zápornej spätnej väzby vziná kladná ) a začne sa kmitať naplno ( ak pužívame zápornú spätnú väzbu napr. ako tu "spätná väzba" ) . Jednoducho sa to nedá vydržať a k tomu sa môže zničiť aj reprosústava. Samozrejme nie je to chyba zosilňovača. Len treba prehodiť primárne vinutia výstupného transformátora (vývody výstupného transformátora na E2a-E2g2 a E3a-E3g2 zameníme).
(V našom prípade sériovú spätnú väzbu tvoria katódove odpory koncových elektróniek)


Namerané hodnoty:

Anódove napätie naprázdno - 400V DC
Prevádzkové anódove napätie elektrónky EL34 - 356V DC
Anódove prúdy elektrónok EL34  59 - 68mA
Mriežkové prúdy G2, EL34 - 8,5mA
Anódove napätie ECC83 od 125 - 257V DC, podla typu triód

To je asi všetko.
Naprázdno zosilňovač (bez zaťaženia) nikdy nezapínajme!.


Ostatné


Doterajšie výdavky
súčiastky, material firma cena bez DPH celková cena
4 x EL34 JJ electronic 1304sk 1552sk
3 x ECC802 JJ electronic 806sk 960sk
pätica 4 x OCTAL JJ electronic 305sk 364sk
pätica 3 x NOVAL JJ electronic 229sk 273sk
kond., odpory atď Avelmak 714sk 850sk
transformátory vlastná výroba - -
drôt 1mm, 0,33mm 0,6mm - - 1200sk
tvrdé drevo - - 150sk
bielý plech 1,3mm Ferrolux 512sk 610sk
hliníkový plech 1mm - - 300sk
moridlo, atď Farby-Laky - 750sk
akrylové farby Farby-Laky - 495sk
drobnosti, šróby - - 150sk
poštovné - - 400sk
Celkovo 8054sk

Reklamy webzdarma.